Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Sobótka na okres 3 lat 2021-08-23 14:38
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. "Plan gospdoarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka" 2020-08-13 14:29
katalog Planowanie przestrzenne - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ulicy Armii Krajowej 2021-11-24 15:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. decyzji Nr I-P-72/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: " Budowa masztu antenowego w stacji Sobótka Zachodnia, na linii kolejowej nr 285 odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście" 2020-12-21 11:24
dokument obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 1.12.2020 r. decyzjiNr I-K/Z-76/20 2020-12-17 12:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania: " Budowa peronów wraz z dojściem do nich na przystankach osobowych Sobótka, Rogów Sobócki, Pustków Żurawski, Bielany Wrocławskie i Wrocław Wojszyce oraz budowa mijanki na Bielanach Wrocławskich, na lini kolejowej nr 285 odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście" 2020-11-20 11:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 19.11.2020 r. o postanowieniu nadającym Decyzji Nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rygoru natychmiastowej wykonalności 2020-11-19 14:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ?Budowa peronu wraz z dojściem na przystanku klejowym Sobótka, na linii kolejowej 285 odcinku Wrocław Główny ? Świdnica Przedmieście? na działkach nr 1/18 i 1/15 AM 18 obręb Sobótka 2020-11-12 11:05
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Budowa masztu antenowego w stacji Sobótka Zachodnia, na linii kolejowej nr 285 odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście" - dokument stracił ważność 2020-10-20 11:07
dokument Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. Studium Korytarzowego rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa 2020-03-03 13:30
dokument OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2018-08-21 11:27
dokument OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2018-07-16 12:07
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń RENEGADE-SAREX 2017-06-01 09:03
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Dolnośląskiego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia 2017-05-30 09:17
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Dolnośląskiego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia 2017-04-12 14:53
dokument OGŁOSZENIE o sprzedaży samochodu pożarniczego 2016-08-29 10:23
dokument Informacja o planowanych archeologicznych badaniach powierzchniowych metodą AZP wraz z załącznikami 2016-05-19 10:22
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu przez WojewodęDolnośląskiego decyzji Nr I-Ps-34/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-57/112 z dnia 30 grudnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_30 w relacji: WD_Sobótka - WS_Wałbrzych Miasto w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji 2015-08-27 14:39
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji Nr I-P-71/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na BUDOWIE PRZEJŚCIA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ ?110 mm PE pod linią PKP nr 285 relacji Wrocław - Jedlina Zdrój w km 31,389. 2015-06-29 12:20
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-Ps_31/15, zmieniającej decyzję Nr I-Ps-35/12 z dnia 14 marca 2012 r. o ustaleniu kokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - LINIA OPTOTELEKOMUNIKACYJNA RD_65 w relacji: WD_MIETKÓW- ZO_GOZDNICA na RS_30 2015-06-03 09:25
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-57/11 z dnia 30.12.2011 r. o USTALENIU LOKALIZACJI REGIONALNEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA ODCINKA SIECI PN.: Linia optotelekomunikacyjna RS_30 w relacji: WD_Sobótka - WS_Wałbrzych Miasto w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji 2015-05-15 11:46
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn. "linia optotelekomunikacyjna RD_57 w relacji: WD_Mietków_20_Gozdnica na RS_30" 2015-04-30 15:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (Budowa przejścia kanalizacji tłocznej 110 PE pod linią PKP nr 285 relacji Wrocław-Jedlina Zdrój w km 31,389) 2015-04-13 12:40
dokument Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce 2012-03-26 15:04
dokument Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce 2012-03-26 15:03
dokument Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce 2012-03-16 14:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - decyzja na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 2075D wraz z budową syglanizacji świetlnej w m. Jordanów Śl. 2012-01-16 12:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w spr. zakazu używania wyrobów pirotechnicznych 2011-12-21 12:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 2075D wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Jordanów Śl. 2011-11-25 12:51
dokument Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2011-11-09 11:27
dokument Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego dot. postępowania administracyjnego "Budowa lini elektroenergetycznej... 2011-05-05 10:17
dokument Wykaz nr 25/2011 dotyczący urządzeń reklamowych 2015-04-14 12:21
dokument Ogłoszenie dotyczące obchodu przedspisowego 2011-03-02 20:10
dokument Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego dot. budowy napowietrznej linii energetycznej 2011-03-02 20:07
dokument Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zatwierdznia projektu budowlanego "Przejście rurociągiem ciśnieniowym..." 2011-02-17 13:12
dokument Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego dot. postępowania administracyjnego "Budowa napowietrznej linii... 2011-02-07 09:02
dokument Informacja dla Przedsiębiorców - obowiązki użytkowników muzyki 2011-02-03 14:04
dokument Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego dot. postępowania administracyjnego "Przejście rurociągiem ciśnieniowym..." 2011-01-25 08:43
dokument Informacja w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych 2010-12-27 08:53
dokument Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem grzewczym. 2010-12-09 11:03