Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 122 01.12.21-komisja przetargowa Bożena Frass 2021-12-03 10:50:01
Protokół Nr XXXIX/21 z 39. sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 listopada 2021 roku Agata Rekść 2021-12-03 08:22:37
Uchwała Nr XXXIX/365/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok Agata Rekść 2021-12-03 08:08:01
Uchwała Nr XXXIX/364/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 Agata Rekść 2021-12-03 08:07:30
III etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia Jolanta Kryszczuk 2021-12-02 14:58:55
obwieszczenie w sprawie wydania dla spółki: PHU Romański Sebastian, Wierzbicki Jacek S. C. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Katarzyna Piotrowska 2021-12-02 13:59:40
Protokół Nr 34/21 z posiedzenia komisji w dniu 15 listopada 2021 r. Agata Rekść 2021-12-02 13:15:32
DOSTĘPNY SAMORZĄD LOKALNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM I LUBUSKIM Jolanta Kryszczuk 2021-12-02 13:10:55
Oświadczenie - Załącznik nr 2 Monika Marciszyn 2021-12-01 16:43:53
Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik nr 1 Monika Marciszyn 2021-12-01 16:42:55
Ogłoszenie o naborze Monika Marciszyn 2021-12-01 16:42:28
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Monika Marciszyn 2021-12-01 16:37:18
Uchwała Nr XXXIX/373/21 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXIII/330/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Agata Rekść 2021-12-01 12:16:39
Uchwała Nr XXXIX/365/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok Agata Rekść 2021-12-01 12:14:05
Uchwała Nr XXXIX/378/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2022 Agata Rekść 2021-12-01 12:12:00
Uchwała Nr XXXIX/377/21 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Sobótka porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Agata Rekść 2021-12-01 12:10:52
Uchwała Nr XXXIX/376/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka Agata Rekść 2021-12-01 12:09:04
Uchwała Nr XXXIX/375/21 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz określenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Agata Rekść 2021-12-01 12:07:41
Uchwała Nr XXXIX/374/21 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Rekść 2021-12-01 12:06:15
Uchwała Nr XXXIX/373/21 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXIII/330/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Agata Rekść 2021-12-01 12:04:32
Uchwała Nr XXXIX/372/21 zmieniająca uchwałę nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Agata Rekść 2021-12-01 12:03:00
Uchwała Nr XXXIX/371/21 zmieniająca uchwałę nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Agata Rekść 2021-12-01 12:01:20
Uchwała Nr XXXIX/370/21 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Agata Rekść 2021-12-01 12:00:17
Uchwała Nr XXXIX/369/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki Agata Rekść 2021-12-01 11:59:18
Uchwała Nr XXXIX/368/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka Agata Rekść 2021-12-01 11:58:09
Uchwała Nr XXXIX/367/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki Agata Rekść 2021-12-01 11:56:21
Uchwała Nr XXXIX/366/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Zamek Agata Rekść 2021-12-01 11:55:07
Uchwała Nr XXXIX/365/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok Agata Rekść 2021-12-01 11:52:16
Uchwała Nr XXXIX/364/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 Agata Rekść 2021-12-01 11:41:46
Referat Administracyjny Monika Marciszyn 2021-12-01 09:30:14
Referat Administracyjny Monika Marciszyn 2021-12-01 09:28:44
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Monika Marciszyn 2021-12-01 09:27:15
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Monika Marciszyn 2021-12-01 09:25:23
Referat Podatków i Opłat Monika Marciszyn 2021-12-01 09:20:26
Obwieszczenie do wyznaczeniu nowego terminu sprawy - uzgodnienie warunków realizacji przesięwzięciapn. " Rozbudowie zakładu przetwarzania metali na dz. nr 159/72 i 159/73 obr. Mirosławice" przez RDOŚ Katarzyna Piotrowska 2021-11-30 10:01:32
III etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia Jolanta Kryszczuk 2021-11-29 12:32:43
Protokół Nr 35/21 z posiedzenia komisji w dniu 9 listopada 2021 r. Agata Rekść 2021-11-25 13:39:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ulicy Armii Krajowej Katarzyna Sobólska 2021-11-24 15:21:37
Monika Szima-Efinowicz - Dyrektor Muzeum w Sobótce - Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji z dniem 02.11 2021 Monika Marciszyn 2021-11-24 09:39:17
Monika Szima-Efinowicz - Dyrektor Muzeum Ślężańskiego Monika Marciszyn 2021-11-24 09:30:06